Gazeta Farmaceutyczna

kwadryga.pl

 

 
kliknij
kliknij

GAZETA FARMACEUTYCZNA jest miesięcznikiem branżowo-naukowym wydawanym przez Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. Czasopismo od 1992 roku służy środowisku polskiej farmacji informacją, opinią i poradą w zakresie wszelkich aspektów farmacji i medycyny.

Redaktor naczelną GAZETY FARMACEUTYCZNEJ jest Ewa Dux-Prabucka.

Misją Wydawnictwa oraz Redakcji jest, aby GAZETA FARMACEUTYCZNA skutecznie integrowała całe środowisko farmaceutyczne: aptekarzy, techników farmacji, zarządy i pracowników firm farmaceutycznych, hurtowników, samorząd aptekarski oraz środowiska naukowe. Redakcja jest szczególnie dumna z faktu, że jej działania przyczyniają się do zbliżenia środowiska farmaceutycznego i lekarskiego.

Jednocześnie wychodzimy z założenia, że wśród wszystkich placówek służby zdrowia to właśnie apteki mają najczęstszy i najłatwiejszy kontakt z pacjentem. Stąd tak wiele miejsca w GAZECIE FARMACEUTYCZNEJ poświęcamy opiece farmaceutycznej, o której można było przeczytać na naszych łamach już przed piętnastu laty. Przyglądamy się też bacznie warunkom wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, w tym możliwościom kształcenia i rozwoju. Staramy się nie tracić z oczu Czytelników i ich problemów.

GAZETĘ FARMACEUTYCZNĄ charakteryzuje także dbałość o najwyższy poziom merytoryczny. Starania te zaowocowały przyznaniem pismu zaszczytnych patronatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Doprowadziły także do przyznania pismu wysokiego, jak na pismo nie stricte-naukowe, tzw. Indeksu Copernicus - wynoszącego 4,12 pkt.

Wyróżnikiem miesięcznika niezmiennie pozostaje również barwny, dziennikarski styl oraz ciepły stosunek do czytelnika, który Redakcja zawdzięcza tworzącym ją osobowościom.

GAZETA FARMACEUTYCZNA to także dodatki tematyczne oraz książki.

 


Zapraszamy do zapoznania się ze stroną oraz z książką "Vademecum aptekarza"
(strona otworzy się po kliknięciu na obrazek)

 

Młoda Farmacja:)

 

 

 materiał zaczerpnięty ze stronyDane kontaktowe

Sylwia Dobiech
tel. 792 607 265

Email: przewodniczacy.sosnowiec@mf.edu.pl