Farmaceuta też człowiek

 

Akcja prozdrowotna, rozpoczęta w 2012 roku, prowadzona przez członków Młodej Farmacji Sosnowiec - studenckiej sekcji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która odbywa się w holu głównym dworca PKP w Sosnowcu. Ma ona na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozpowszechnienia opieki farmaceutycznej wśród mieszkańców miasta.

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Sylwia Dobiech
tel. 792 607 265

Email: przewodniczacy.sosnowiec@mf.edu.pl