Erasmus

ERASMUS czy MOSTUM?

            Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki wraz z nim nowe wyzwania. Pełni zapału oraz gotowi na zdobywanie nowych doświadczeń zastanawiamy się co przyniesie przyszłość. Nie ma wątpliwości, że warto wpływać na zdobywanie nowych doświadczeń, które w perspektywie czasu będzie miało wymierne skutki.

Śląski Uniwersytet Medyczny zachęca do uczestnictwa w programach wymian studenckich, które mają na celu poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia.

            Program Erasmus jest skierowany do studentów i pracowników uczelni. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni oraz stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska uczestniczy w nim od 1998/99 roku. W 2013 roku Komisja Europejska znowelizowała program wymian i stworzyła projekt Erasmus+, który ma na celu zmodernizowanie możliwości współpracy z krajami partnerskimi. W październiku br. odbędzie się Forum Edukacji, Szkoleń i Młodzieży w celu ustalenia strategii w zakresie edukacji (w tym wymian międzynarodowych) w latach 2014-2020.

            W ciągu 15 lat istnienia programu Erasmus studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wielokrotnie w nim uczestniczyli. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że przed wyjazdem mieli ogromne obawy przed barierą językową. Nie bez znaczenia była również kwestia finansowa.  Jednak wsparcie uczelni pozwoliło na zminimalizowanie lęku przed wyjazdem. Podczas przygotowywania niezbędnych formalności pomocną dłonią służyli Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem - uczelniany Koordynator Programu Erasmus oraz Pani prodziekan prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz. Informację na temat programu uzupełniał Pan mgr Michał Henke. W ten sposób realizacja programu ze strony polskiej przebiegała bez zarzutu. W roku akademickim 2013/14 Komisja Rekrutacyjna w oparciu o regulaminu rekrutacji studentów ŚUM do udziału w studiach w ramach programu Erasmus zakwalifikowała 59 studentów. „Korzyści takiego pobytu są ogromne; podniesienie poziomu języka, możliwość rozwoju osobistego, nauka na zagranicznych studiach, wytworzenie nowego punktu widzenia, usamodzielnienie się w przypadku osób mieszkających z rodzicami, poznanie kultury i mentalności innych narodów, przyjaźnie z osobami z całego świata, wyjazdy i podróże, są naturalnym elementem wymiany – wylicza studentka farmacji ŚUM Sara Albe Slabi, uczestniczka tego programie we Francji. 

            Wymiana studencka w ramach tego programu daje możliwość skorzystania z wyjazdu na praktykę. W bieżącym roku akademickim z tej możliwości skorzystało 9 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z roku na rok rośnie zainteresowanie programem wymian międzynarodowych.  Uczestnicy wymian potwierdzają zgodnie, że należy promować tego rodzaju programy.

            Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uczestniczy w programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM, którego głównym celem jest, podobnie jak w przypadku programu Erasmus, wymiana studentów między uczelniami medycznymi w Polsce w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich na jeden lub dwa semestry w ramach jednego roku akademickiego. Jest to alternatywa dla osób, które boją się bariery językowej.

            Nabór do programu Erasmus zakończy się w styczniu, wówczas będą rozpatrywane wnioski o wyjazdy na cześć studiów oraz w kwietniu – wnioski o wjazdy na praktykę. Osoby zainteresowane powinny śledzić ogłoszenia Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus na stronie www.sum.edu.pl. W celu zakwalifikowania do programu MOSTUM informacji należy szukać na stronach docelowych uczelni medycznych. Warto już teraz zastanowić się nad uczestnictwiem w jednym z tych programów.

 

Więcej informacji :

www.erasmus.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl

Sekcja ds. Programów Międzynarodowych www.pm.sum.edu.pl

Sekcja Karier Studenckich i Promocji www.kariera.sum.edu.pl

 

 

 

Dane kontaktowe

Sylwia Dobiech
tel. 792 607 265

Email: przewodniczacy.sosnowiec@mf.edu.pl